Praktisk informasjon

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er fra klokken 06:45 til 16:30

Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2022-23 er:

15.08.2021
21.10.2021
23.01.2022
19.05.2022

16.06.2022


Dagsrytme

06:45 – Barnehagen åpner
Vi samles gjerne på en eller to avdelinger fram til klokken 07:30

07:30 – 08:30 – Det blir servert frokost på avdelingene. 

Ca. 09.00 – 09.30  – Aktiviteter i grupper. Det kan f.eks. være forming, tur, lesing, lekegrupper. De fleste grupper har en samling enten før eller etter at aktivitetene.

Ca. 10.30 – 11.00 – Lunsj

Ca. 11.30 – 12.00 – utetid / de yngste barna sover

Ca. 13.30 – Måltid med frukt

Ca. 14.00 – Ute/innelek 

16.30 – Barnehagen stenger

Matrutiner

Vormedal barnehage ønsker å ha sunne og næringsrike måltid. Vi følger anbefalingene til helsedirektoratet om mat i barnehagen. Barna får tilbud om frokost, lunsj og ettermiddagsmat i barnehagen. 

Frokost består ofte av brød, knekkebrød, gryn eller grøt.

Lunsj består av brød, knekkebrød med ulike sorter pålegg. Her følger vi anbefalinger fra helsedirektoratet. Ca. en gang i uken serveres det varm lunsj. 

Ettermiddagsmåltid består av frukt og evt. Brød/knekkebrød med pålegg.

Det tilbys melk og vann til måltidene. Vann er tørstedrikk.

Barna er deltakende i måltidet. Noen ganger er barna med å handle inn maten for så å være med å tilberede. 

Vi bruker også måltidet til en god arena for språktilnærming. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

Klær

Barna må ha klær tilpasset årstiden vi til enhver tid er inne i . Vi anbefaler at alle har tøfler i barnehagen. Regntøy, støvler, dress tilpasset årstiden, og godt med byttetøy i korga til barnet. Det er bedre med litt for mye enn for lite. De enkelte gruppene har utarbeidet lister for hva som er nyttig å ha av utstyr og klær. Spør gjerne personalet om tips.

Barna som bruker bleier må ha dette med.

Tilvenningsperiode

Før barna starter har vi et foreldremøte med nye foreldre, slik at de får informasjon om barnehagen og den første tiden i barnehagen vår. Vi ønsker også å gjennomføre en oppstartsamtale med foresatte før barna starter i barnehage. Der ønsker vi mest mulig informasjon om barnet, slik at vi kan legge til rette for en god start, trivsel og videre utvikling.

Tilvenningsperioden er viktig og vi setter av god tid til dette. I Vormedal barnehage har vi en foreldreaktiv oppstart som innebærer at foreldrene har hovedansvaret for barnet sitt i lek, stell og måltid de første dagene. Når relasjonen til primærkontakten opparbeides, tar denne mer og mer over. Vi ser helst at foreldrene setter av 5 dager til dette, der en i dialog med personalet ser hvilket tempo som passer det enkelte barn. 

Informasjon om foreldreaktiv tilvenning blir også gitt på foreldremøtet i forkant av oppstarten.