Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 30. oktober 2019 13:19

Styrer, i samarbeid med assisterende styrer og de pedagogiske lederne, utgjør ledelsen i barnehagen.

Wenche T. Løkken er styrer i Vormedal barnehage, og er 50% på hvert hus

Elin Strømmen er assisterende styrer i 50% stilling

Begge kan nås på nr. 52 81 21 58 (Nord)  eller 52 81 21 42 (Sør)

De pedagogiske lederne er:

Nina Katrine Rohde  – Sirkel (Sør)

Eli Gloppen – Trekant (Sør)

Trude Vidareid – Rombe (Sør)

Joan Aarø – Trollungene (Nord)

Ingeborg K. Haaheim – Revungene (Nord)

Gunnvor Lampe – Ulvungene (Nord)