Om barnehagen

Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0 til 6 år, hvor barna er delt inn i grupper. Sammensetningen av gruppene kan variere noe fra år til år.

Vormedal barnehage har tre avdelinger på hvert hus.