Nyheter

Ut på tur – aldri sur

Vi er heldige som har så fine naturområder rett utenfor barnehagen. Vi er ofte på tur, både små og store. Skogen like ovenfor Vormedalsvannet er ofte i bruk. Her finner vi tegn som er typiske for årstiden, samtidig som vi blir utfordret motorisk. Skogen gir også inspirasjon til fantasien...

Les mer
Sist oppdatert 9. november 2020 10:08

Små kunstnere i aksjon

Førskolebarna ble ferdige med maleriene sine i dag. Flotte høstbilder med regnvær og fugler som reiser til varmere strøk. Tre mandager på rad har de jobbet flittig med bildene sine. De fikk bare primærfargene rød, gul og blå, i tillegg til svart og hvit. De har blandet seg fram...

Les mer
Sist oppdatert 16. september 2020 13:20

Naturen gir inspirasjon til rollelek

I Rammeplan for barnehagen står det: «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek og læring.» Da 3-åringene var på tur til "fjellet" og kom seg opp i "skogen" ble de inspirert til å...

Les mer
Sist oppdatert 6. februar 2020 13:04

Å fange et reinsdyr….

I forbindelse med Samefolkets dag har vi kastet lasso, for å fange reinsdyret vårt. I fagområdet Nærmiljø og samfunn, i rammeplanen, står det at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk og får kjennskap til samisk kultur.             ...

Les mer
Sist oppdatert 6. februar 2020 12:47

Sansekasser

Rammeplanen sier: "Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne." Når barna leker i smågrupper med sansekasser er det lek med spennende materialer og mye god...

Les mer
Sist oppdatert 22. januar 2020 08:01

Dansende pepper

Hva skjer hvis vi tar plastfolie på ulike glass, strør pepper på og tar på musikk med kraftig basslyd? Er det forskjell på om vi har høyt eller lavt glass? Pepperen danset!

Les mer
Sist oppdatert 25. november 2019 18:38

Lanternefest

Da var vår tradisjonelle lanternefest historie. Fantastisk bra oppmøte i en flott novemberkveld. Det ble et langt tog fra grendahuset til avd. Sør. Etter at barna hadde sunget for oss i høstmørket, smakte det godt med varm saft og lanterneboller.    

Les mer
Sist oppdatert 25. november 2019 13:23

Turdag

"Barnehagen skal bidra med at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. Barnehagen vil også bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaring med naturen  som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike...

Les mer
Sist oppdatert 5. november 2019 20:40

Forut

Årets Forutaksjon ble gjennomført torsdag 24.oktober. I årets aksjon ble barna kjent med fire år gamle Nanah og livet på landsbygda i Sierra Leone. De har hørt om alt hva hverdagen hennes byr på av rutiner, skoledag, måltider, latter og lek med venner. Selve aksjonsdagen ble gjennomført i barnehagen med...

Les mer
Sist oppdatert 30. oktober 2019 13:59