Nyheter

Naturen gir inspirasjon til rollelek

I Rammeplan for barnehagen står det: «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek og læring.» Da 3-åringene var på tur til "fjellet" og kom seg opp i "skogen" ble de inspirert til å...

Les mer
Sist oppdatert 6. februar 2020 13:04

Å fange et reinsdyr….

I forbindelse med Samefolkets dag har vi kastet lasso, for å fange reinsdyret vårt. I fagområdet Nærmiljø og samfunn, i rammeplanen, står det at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk og får kjennskap til samisk kultur.             ...

Les mer
Sist oppdatert 6. februar 2020 12:47

Sansekasser

Rammeplanen sier: "Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne." Når barna leker i smågrupper med sansekasser er det lek med spennende materialer og mye god...

Les mer
Sist oppdatert 22. januar 2020 08:01

Dansende pepper

Hva skjer hvis vi tar plastfolie på ulike glass, strør pepper på og tar på musikk med kraftig basslyd? Er det forskjell på om vi har høyt eller lavt glass? Pepperen danset!

Les mer
Sist oppdatert 25. november 2019 18:38

Lanternefest

Da var vår tradisjonelle lanternefest historie. Fantastisk bra oppmøte i en flott novemberkveld. Det ble et langt tog fra grendahuset til avd. Sør. Etter at barna hadde sunget for oss i høstmørket, smakte det godt med varm saft og lanterneboller.    

Les mer
Sist oppdatert 25. november 2019 13:23

Turdag

"Barnehagen skal bidra med at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. Barnehagen vil også bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaring med naturen  som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike...

Les mer
Sist oppdatert 5. november 2019 20:40

Forut

Årets Forutaksjon ble gjennomført torsdag 24.oktober. I årets aksjon ble barna kjent med fire år gamle Nanah og livet på landsbygda i Sierra Leone. De har hørt om alt hva hverdagen hennes byr på av rutiner, skoledag, måltider, latter og lek med venner. Selve aksjonsdagen ble gjennomført i barnehagen med...

Les mer
Sist oppdatert 30. oktober 2019 13:59

Grønne kasser og pappesker

På rombe er barna glad i å bygge med grønne kasser og pappesker. Ofte bygges det hus og kjøretøy i ulike fasonger. Denne gangen er det blitt bygget en diger krokodille og en campingbil med rikelig med verktøy!

Les mer
Sist oppdatert 30. oktober 2019 12:37

Utforskning av farger i samlingsstund

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre». Dette sier Rammeplanen om læring. I vår barnehages småbarnsavdelinger, sikter vi på å støtte og berike de yngste barnas undring og...

Les mer
Sist oppdatert 29. mai 2019 12:23