Hvorfor velge oss

Vormedal barnehage består av to bygg med tre avdelinger på hvert bygg. Vi har et stort kompetansenettverk i vårt personale. Av foreldre så blir vi beskrevet som en liten og trygg barnehage der foreldre og barn kjenner de aller fleste som går der. Dette oppnår vi ved at vi er på to hus. Samtidig så samarbeider personalet og utveksler erfaringer og kompetanse slik at vi kan være i utvikling hele tiden.

Vi har skog og mark lett tilgjengelig og går ofte på tur.

Vi synes leken skal ha en stor plass i hverdagen og vil derfor tilrettelegge for at lek sammen med andre er en av de viktigste oppgavene et barn gjør i Vormedal barnehage.