Ulvungene

Ulvungene er ei barnegruppe med barn fra 2-6 år.
Vi liker å leke både inne og ute. Gjennom leken legger vi grunnlaget for vennskap med hverandre. Her lærer vi og utvikler oss på tross av alder og språklig og kulturell ulikhet.
Gjennom dagsrytme og ukeplan legger vi tilrette for en allsidig og variert hverdag.

I samlingstunden synger vi, leser bøker, fortellinger og eventyr. Vi har ordensvakt etter tur. Her får vi øve oss på å være i fokus og gjort ekstra stas på.
Gjennom fellesopplevelser får vi del i kunnskaper på mange områder. Vi ser på dette som en forutsetning for god lek og godt samspill mellom barna.

Vi deler oss inn i grupper. Her har vi ulike aktiviteter som bygging, drama, spill og matlaging. I små grupper blir den enkelte både sett og hørt.

Vi går på tur i skog og mark hele året, og i all slags vær. Naturen gir oss et mangfold av opplevelser og inspirasjon. Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger. Leken blomstrer på tur og nye vennskap knyttes. Vi blir også kjent i nærområdet vårt og føler tilhørighet her.

Barnehagen jobber med DUÅ. (De utrolige årene) Her lærer vi oss sosiale spilleregler. På den måten skal både vi selv og andre ha det godt!

VELKOMMEN TIL ULVUNGENE!