Trollungene

Trollungene er en småbarnsavdeling på Nord med barn i alderen 0-2 år.  Fra første dag legger vi vekt på å etablere gode relasjoner mellom barn og voksen, og grunnverdier som respekt, toleranse og likeverd ivaretas gjennom bekreftelse og anerkjennelse av barns tanker og handlinger.
Vi vil få til gode og faste rutiner for barna, slik at de føler seg trygge i en hverdag som er oversiktlig for dem. Personalet er stabilt og innehar mye erfaring.
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Det er de som er eksperter på sine barn, og gjennom godt samarbeid kommer vi frem til det beste for akkurat deres barn. Enten det gjelder utvikling, oppdragelse eller læring.
Barna kommer innom alle fagområdene i Rammeplanen gjennom ulike temaer i løpet av året, og vi er opptatt av å la barna få utfordringer etter egne interesser og evner. Dette gjøres gjennom styrte og ikke styrte aktiviteter, slik at barna i sine første år legger grunnlaget for livslang læring gjennom lek og ulike aktiviteter.
Små barn lever livet der de til enhver tid er, med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. (Rammeplanen)