Trekant

Trekant er en avdeling på Sør som har barn i alderen 2 til 5/6 år.
På trekant legger vi vekt på å gi barna trygge relasjoner og evnen til å se seg selv som en del av en gruppe. Vi ønsker å gi dem utfordringer gjennom hverdagslige rutiner. Dette innebærer at de får forutsigbare dager gjennom gode og etablerte rutiner.
Vennskap er et tema som er gjennomgående hele året på trekant. Dette er et ledd i å forebygge mobbing og utestenging. Det viser seg at om man har gode relasjoner og skaper gode holdninger i tidlig alder kan man forebygge mye av mobbingen.