Sirkel

Sirkel er småbarnsavdelingen (0-3 år) i Vormedal barnehage, Sør. Her legger vi vekt på trygghet og omsorg for de minste i barnehagen. Vi ønsker å gi barna en forutsigbar barnehagehverdag, der vi  deler oss i aldersgrupper med ulike tilpassete aktiviteter. Dette er aktiviteter innen sansemotorikk, forming, sang/musikk og turer i nærmiljøet.