Revungene

Velkommen til Revungene.

Revungene består av 19 barn fra 2-5 år, og 4 voksne.  Vi deler barnegruppa inn i mindre grupper etter alder hver dag. Vi har turgrupper, lekegrupper, formingsgrupper, lesegrupper.

Barnehagen jobber aktivt med Duå. Vi lærer å respektere hverandre og får gode grunnverdier som igjen fremmer positivitet, respekt for ulikhet,  lekelyst, samarbeid, og vennskap.

Tirsdag går skolestarterene våre på Dinosaurskolen, (et utvidet opplegg for DUÅ, De utrolige årene) sam. Dinosaurskolen er et førskoleopplegg for førskolebarn , der målet er å lære seg å respektere andre mennesker, være en god venn, vite at en er en del av et fellesskap, at mine behov ikke alltid kommer først. Barna øver på forskjellige strategier på hvordan en skal håndtere følelser. Vi bruker store hånddukker i arbeidet sammen med barna.

Vi går ofte på turer i skogen. Her på Vormedal er det flere flotte plasser  som vi bruker flittig. Motorikken og balansen styrkes, vi får mange flotte opplevelser sammen, vi undrer oss sammen og lærer å vise hensyn for naturen og dyrene og plantelivet som vokser og gror. For ikke å snakke om fantasien, den får fritt spillerom når vi er ute i skogen.

Samlingsstund har vi hver dag. I samlingsstund lærer vi å våge å være i sentrum, våge å rekke opp hånden for å fortelle noe for de andre, våge å synge en sang, fortelle en vits eller en historie for de andre barna. Barna lærer å vente på tur og vise respekt for hva andre har å si. Ja dette øver vi på hver dag. Vi bruker også en del rollespill i samlingsstund, da tar vi opp forskjellige utfordringer som barna kan møte på i barnehagehverdagen.

Vi synger mye sammen, Musikkstunden i barnehagen lærer barna å være aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, samt lytte til og respektere hverandre.

Vi leser bøker hver dag! Det viktigste målet med å lese er å gi barna gode opplevelser med litteratur. Barn trenger å bli glad i historier og bøker. De skal komme ut av barnehagen med økt leselyst.

Vi tegner og maler, ja av og til griser vi skikkelig med maling, men kunstnere griser vel ikke? Det kalles å arbeide!  Vi klæsjer til med malingen, det er jo det som er gøy. For noen kunstverk som trylles frem! Det blir utstilling av sånt noe :)

Barnehagen er en herlig plass å være, vi leker og lærer, og lærer å leker :) Vi er sammen og vi er venner

Hilsen Revungene