De utrolige årene

De utrolige årene og dinosaurskolen

De fleste i personalgruppen har fått opplæring i «De Utrolige Årene.» Dette er en programpakke med utviklingsstøttende tiltak som forebygger atferdsvansker hos barn og som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne.

De Utrolige Årene fokuserer på å fremme lek og positivt samvær mellom barn og voksne da dette er beskyttende faktorer for barns utvikling.

De eldste i barnehagen vil barnehageåret 2018-19 være med på Dinosaurskolen. Dette er et pedagogisk opplegg som støtter det barna har fått oppleve/høre om tidligere år gjennom de utrolige årene.

Målet med Dinosaurskolen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt barnas selvbilde og opplevelser av mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsing og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll.

I Vormedal barnehage er Dinosaurskolen vår førskolegruppe.

Mer om «de utrolige årene» kan dere lese om på denne siden:

http://dua.uit.no/