Lek

Det viktigste i barnehagen er lek. “Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling” (jfr. Rammeplan for barnehagen)