Barnehagedagen 2021

Vormedal barnehage markerte barnehagedagen 9. mars. Tema for dagen var: “små steg for kloden”. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Gruppene har hatt fokus på miljøvern og har i den anledning lært om kildesortering. Vi prøver å minske bruken av plast i barnehagen. Gruppene har vært ute og laget landArt, hatt naturbingo, lekt med fallskjerm og andre aktiviteter.