Konstruksjonslek

Det skapes nye former og figurer, og kreativiteten settes på prøve. Barna får utforsket geometriske former og de lærer å gjenkjenne farger. De øver på å dele, vente på tur, samt å sende redskaper til hverandre.