Ut på tur – aldri sur

Vi er heldige som har så fine naturområder rett utenfor barnehagen. Vi er ofte på tur, både små og store. Skogen like ovenfor Vormedalsvannet er ofte i bruk. Her finner vi tegn som er typiske for årstiden, samtidig som vi blir utfordret motorisk. Skogen gir også inspirasjon til fantasien og vi ser at leken får gode vilkår her.