Turdag

Sist oppdatert 5. november 2019 20:40

“Barnehagen skal bidra med at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. Barnehagen vil også bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaring med naturen  som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.”